Användarvillkor och Integritetspolicy

1. Villkor

Genom att komma åt webbplatsen på http://studentenfix.se godkänner du att vara bunden av dessa användarvillkor, alla tillämpliga lagar och regler är du ansvarig för att du följer gällande lokala lagar. Om du inte håller med någon av dessa villkor är du förbjuden att använda eller komma åt den här webbplatsen.

Du godkänner även att du är 18 år eller äldre när du skapar ditt konto.

2. Varning

 1. Materialen på Studentenfix webbplats tillhandahålls på samma sätt som: Studentenfix ger inga garantier, uttryckta eller underförstådda, och härmed avvisar och förnekar alla andra garantier, inklusive, utan begränsning, underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte eller bristande intrång i immateriella rättigheter eller annan kränkning av rättigheter.
 2. Studentenfix garanterar inte eller ger några upplysningar om noggrannheten, sannolika resultat eller tillförlitligheten av användningen av materialet på sin webbplats eller på annat sätt relaterat till sådant material eller på webbplatser som är länkade till denna webbplats.
 3. Allt material som användare laddar upp på Studentenfix.se är användaren själva ansvariga för. Detta gäller, men begränsar sig inte till, klassens nomineringar, rim, kommentarer och låtlistor.

3. Begränsningar

Under inga omständigheter ska Studentenfix eller dess leverantörer vara ansvariga för eventuella skador (inklusive, utan begränsning, skador för förlust av data) som kommer från användning eller oförmåga att använda materialen på Studentenfixs webbplats.

4. Noggrannhet av material

Materialen som visas på Studentenfixs webbplats kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel. Studentenfix garanterar inte att något av materialen på sin webbplats är korrekt, komplett eller aktuellt. Studentenfix kan när som helst ändra innehållet på sin webbplats utan föregående meddelande. Men Studentenfix gör inget åtagande att uppdatera materialet.

Allt material som du skapar genom att använda studentenfix.se kan användas av studentenfix.se vid vilket tillfälle som helst. Detta täcker, men begränsas inte till, klassens nomineringar, klassens rim och låtlistor. Materialet kan användas på Studentenfixs webbplats.

5. Länkar

Studentenfix har inte granskat alla webbplatser som är länkade till sin webbplats och är inte ansvarig för innehållet på någon sådan länkad webbplats. Inkluderingen av någon länk innebär inte godkännande av Studentenfix på webbplatsen. Användning av sådan länkad webbplats är på användarens egen risk.

Som användare får du inte länka till webbplatser eller annat medium som bryter mot Sveriges lagar och regler, eller mot detta användaravtals regler för användning. Det är alltså inte tillåtet att länka till webbplatser eller annat medium som bryter mot punkt 7.

6. Modifieringar

Vid förändringar av användaravtallet kommer du som användare att ta del av informationen via mailadressen som du registrerade dig med. Ifall dessa nya avtal inte accepteras av dig får du inte använda ditt konto och kan begära dess borttagning.

7. Regler och lagar

Dessa villkor regleras av och tolkas i enlighet med Sveriges lagar. Allt som är olagligt utanför webbplatsen är också olagligt på studentenfix.se. Studentenfix.se får alltså inte användas med syfte att sprida kränkningar, hot, farligt eller nedsättande innehåll, skadlig eller oönskad programvara, sexuellt explicit innehåll, postorderfruar och annat olagligt innehåll. Ifall sådant upptäcks kommer användaren/avsändarna bli avstängd/avstängda och möjligtvis ytterligare åtgärder i enlighet med Svensk lag.

8. Integritetspolicy

För att Studentenfix ska kunna ge den tjänst som erbjuds måste viss information samlas in och sparas. All denna information som Studentenfix sparar på sina databaser kan du som användare begära ut genom att kontakta kontakt@studentenfix.se. Den information som sparats om dig kan begäras att tas bort eller hämtas ut. I detta ingår Förnamn, Efternamn och Mailadress, men även annan information som du har genererat på din klass. Detta kan vara låtar, nomineringar, rim, chatt meddelanden, vilka du röstat på mm.

För varje användare som registrerar sig på Studentenfix.se lagrar vi följande:

 1. Förnamn
 2. Eftarnamn
 3. Mailadress
 4. Lösenord

Ytterligare information som användare kan generera och som då sparas är följande:

 1. Klassnamn
 2. Klassfeed meddelanden
 3. Information om klassens student
  • Datum
  • Tid
  • Plats
  • Kostnader
  • Betalningsinformation
 4. Låtar för klassens låtlista
 5. Nomineringar för klasskamrater
 6. Rim för klasskamrater
 7. Röster för nomineringar

Denna information delas aldrig med andra tredje parts aktörer och finns endast tillgängligt hos Studentenfix.se. Vid användning av hemsidan måste användaren medge godkännande att denna information får sparas.

http://studentenfix.se används cookies (kakor). Det är inte bara http://studentenfix.se som använder cookies utan även tredje parter (så som Google) placerar och läser cookies (kakor) på din webbläsare. Genom att skapa mitt konto accepterar jag att Studentenfix.se och Google får placera och läsa cookies (kakor) på din webbläsare. Mer om Googles användning av cookies (kakor) kan läsas på här: https://policies.google.com/technologies/partner-sites